Skrad na Korani

//Skrad na Korani

Skrad na Korani

Iz povijesti

Najstariji poznati vlasnici Skrada na Korani bili su knezovi Frankopani. Grofovi Celjski postali su vlasnicima Skrada na Korani vjenčanjem Elizabete, kćeri Stjepana II. Frankopana, i kneza Fridrika II. Celjskog, a zadržali su Skrad do 1456., kada je umro Ulrik II., posljednji član iz obitelji Celjskih, sin Elizabete i Fridrika II.

Martin IV. Frankopan je otkupio Skrad 1463. od tadašnjih vlasnika, a kralj Matija Korvin mu je poveljom iz 1464. potvrdio taj posjed.

Martin IV. Frankopan darovao je 1466. Skrad Ivanu Benvenjudi, koji ga je u Brinju oslobodio iz zatočeništva Ivana VIII. Frankopana Brinjskog, sina Martinova brata Bartola IX., u koje je bio dospio zbog razmirica oko obiteljskog imanja.

Benvenjudi nisu imali muških potomaka od 1504., te je knez Bernardin Frankopan, smatrajući da ima nasljedno pravo na Skrad, nakon smrti strica Martina IV., oružanim napadom oteo Skrad udovici Ivana Benvenjudija.

Skrad je od Bernardina Frankopana naslijedio njegov unuk knez Stjepan IV. Ozaljski. Kasnije je Skrad od Stjepana IV. Ozaljskog, prema sklopljenom ugovoru, naslijedio knez Nikola Šubić Zrinski Sigetski, a iza njega su ga naslijedili i Nikolini sinovi.

Knez Juraj Zrinski prodao je 1569. Skrad i čitavo imanje knezu i banu Franji I. Frankopanu Slunjskom.

Turci su spalili Skrad 1585.

Zanimljivost

Pustolov Pavao Skalić, čije je ime poznato u svijetu po tiskanome djelu „Encyclopaediae seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam profanarum epistemon“ (u prijevodu: „Epistemon (znalac) enciklopedije ili kruga svetih i svjetovnih disciplina“) u Baselu 1559., lažno se predstavljao na kraljevskim i kneževskim dvorovima tadašnje Europe kao barun skradski. Njegovi predci nikada nisu posjedovali Skrad na Korani, već su u Zagrebu živjeli kao siromašni obrtnici i poljodjelci.

Izvori

Kako stići do Skrada na Korani

Skrad na Korani nalazi se u Karlovačkoj županiji na obroncima Skradske gore.

Vozimo se cestom od Karlovca prema Slunju. Nekoliko kilometara nakon Krnjaka, kad prođemo naselje Pavkovići, skrenemo desno na cestu za Čatrnju i Gornji Skrad.

Posljednji zaseok do kojega produžimo autom su Vujaškovići. Odatle nastavimo pješice neasfaltiranim putem. Stožasti brijeg, gdje je utvrda Skrad, vidi se ravno ispred nas s toga puta. Na neasfaltiran, vijugav poljski put ubrzo će se nastaviti staza kroz šumu, koja će nas dovesti do utvrde Skrad.

Na putu ćemo proći uz brijeg Megdan i tek na drugome brijegu stići do Gradine, na čijem su vrhu ruševine staroga grada Skrada na Korani.

Koordinate približno za Skrad na Korani: 45.342176, 15.504812

Galerija fotografija

Interaktivna karta

Topografska karta

Skrad - topografska karta

Skrad - topografska kartaizvor arkod.hr

Ostavite komentar