Milan Begović

/Tag: Milan Begović

Bisag

Iz povijesti Bisaga Nedaleko od sela Bisaga ruševine  su grada Bisag-grada, od 15. st. najvažnijega utvrđenog grada uz rijeku Lonju. Bisag-grad bio je tip nizinskoga grada okružen jarkom, s četverokutnim tlocrtom i valjkastim kulama na uglovima. Njegovi najstariji vlasnici bili su gospodari Grebengrada, a zatim Bisaški, Kaštelanovići, Juraj Zrinski, Ratkaji, Patačići, Draškovići... Grad je [...]