Steničnjak

/Tag: Steničnjak

Steničnjak

Iz povijesti Srednjovjekovni grad Steničnjak prvi put spominje se 1299. kao posjed Babonića. Vlastelinsko imanje Steničnjak bilo je veće od bilo kojega drugog u Hrvatskoj. To je imanje obuhvaćalo prostor s obje strane rijeke Kupe, između Karlovca, Kupčine, Petrove gore, rijeke Gline, Korane i Mrežnice gdje je u karlovačkoj Gazi graničilo s Dubovcem i [...]